Kontakt

Adresa:

Klub historických autobusov
Nová Poľná 6
900 24 Veľký Biel
IČO: 30787378
Bankové spojenie: 4 110 140 109 / 3100


Klub zastupuje Výbor KHA v zložení:

Mikuláš Ivaško, predseda: 0903 225 012
Peter Plunár, podpredseda
Peter Pankrác, podpredseda