Naše vozidlá

Členovia KHA vlastnia nasledovné autobusy:

  • Karosa ŠL 11.1310
  • Karosa ŠD 2032 Europabus
  • Karosa ŠM 11.1630
  • Karosa ŠD 2040
  • Karosa B 741
  • Škoda 706 RTO CAR
  • Škoda 706 RTO LUX
  • Ikarus 620
  • Ikarus 280.10
  • Ikarus 280.08

Autobusy Karosa ŠL 11, ŠM 11 a KAROSA 2032 sú po renovácii a je ich možné vidieť na rôznych, hlavne veteránskych podujatiach.

Na autobusoch Škoda 706 RTO LUX, CAR a Karosa ŠD 2040 prebieha renovácia.

Náročná renovácia autobusu Škoda 706 RTO LUX by mohla byť tento rok ukončená.

Ostatné autobusy čakajú na svoju renováciu.