Autobus člena KHA na obálke knihy

V týchto dňoch sa objavila v rôznych kníhkupectvách kniha pána Haráka – Karosa Š 11 legendárne autobusy. Uvedené kniha predstavuje reedíciu už vydanej knihy o autobusoch typu Š 11. Ako uvádza sám autor, nové vydanie knihy nadväzuje na pôvodný zámer z roku 2013. Čitateľ si tam nájde nové informácie o autobusoch tohto typu z prípravy výroby a zo skúšobných jázd. Read more

Europabus opäť v zahraničí

Autobus člena KHA sa po dlhšom čase pozrel do zahraničia. Spolu so ďalším zberateľom historických autobusov sa 22. augusta 2020 zúčastnili na akcii Veterán bus Křiž. Pán Křiž je medzi majiteľmi historických autobusov známy ako úspešný renovátor historických autobusov. Špecializuje sa na autobusy rady Škoda 706 RO a Škoda 706 RTO. V jeho dielňach sme mohli vidieť niekoľko autobusov v procese renovácie. Read more